link naar project
link naar project
link naar project
link naar project
link naar project
link naar project
link naar project
link naar project
link naar project
link naar project
podium
Volgende Projecten
project
omhoog scrollen
spacer
omlaag scrollen
Sterkere positie van cliënten in de jeugdzorg

‘Binnen het AKJ was tot februari 2009 een bestuur actief. Dit bestuur werd Raad van Toezicht en de directeur kreeg de functie van ‘directeur bestuurder’. De Raad van Toezicht toetst en controleert en vervult meer een maatschappelijke functie dan een instellingsfunctie. Wij, de leden van de Raad van Toezicht, vertalen de ontwikkelingen en signalen in de samenleving naar de missie en visie van het AKJ.

Wij constateren met tevredenheid dat de kwaliteit van het werk van het AKJ in 2009 opnieuw omhoog ging. Dit dankzij de inzet en de creativiteit van de bestuurder en de medewerkers van de organisatie. Deze inspanningen dragen zonder twijfel bij aan een sterkere positie van cliënten in de jeugdzorg. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat wij in 2010 de volgende stap kunnen zetten op weg naar een excellente organisatie.

Naast deze positieve ontwikkelingen zien wij ook factoren die de continuïteit, de effectiviteit en de kwaliteit van het werk van het AKJ in gevaar kunnen brengen. Aan de wortel daarvan ligt het ontbreken een erkende normering voor het werk van de vertrouwenspersoon. Dit betekende dat het AKJ in 2009 met circa twintig verschillende financiers moest onderhandelen over nieuwe financiering en verantwoording moest afleggen over bestaande financiering. De verschillende financiers hebben uiteenlopende opvattingen over de invulling van de taken van de vertrouwenspersoon. Deze gegevenheden maken het financieel beheer van het AKJ tot een tijdrovende en complexe aangelegenheid. In 2010 gaan wij ons inspannen om deze ongewenste situatie het hoofd te bieden.’

Bruno van Gent
Voorzitter Raad van Toezicht

Leren en groeien
iov: Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
AKJ jaarverslag 2009.pdf
spacer
Anneke van den Berg, Zwart op Wit
Productie en vormgeving Jaarverslag over 2009 en 2010.