link naar project
link naar project
link naar project
link naar project
link naar project
link naar project
link naar project
link naar project
link naar project
link naar project
podium
Volgende Projecten
project
omhoog scrollen
spacer
omlaag scrollen
Uitbouwen en ontwikkelen

‘Terugkijkend op 2009 springen een aantal wapenfeiten in het oog, om te beginnen de reikwijdte en de kwaliteit van ons werk.

Ons cliëntenbestand groeide van 3.600 naar 6.000. Bestaande opdrachtgevers bleven ons trouw, nieuwe deden een beroep op ons. De waardering voor onze dienstverlening steeg in 2009. Bij volwassenen van 8,0 naar 8,4. Bij jeugdigen van 6,9 naar 8,0. Meer instellingen ontvingen van ons een terugkoppeling; gegevens waarmee zij de kwaliteit van hun werk en hun klanttevredenheid op een hoger plan kunnen brengen.

We breidden ons kwaliteitssysteem verder uit, deden interne audits en gingen aan de slag met verbeteracties. We vernieuwden en beschreven onze werkprocessen. We investeerden in de ontwikkeling van onze medewerkers, gingen planmatiger werken en verbeterden de veiligheid van de vertrouwenspersonen. Kortom, we lieten op diverse fronten zien dat we een ‘lerende organisatie’ zijn.

We hielden onze huisstijl en onze externe communicatiemiddelen tegen het licht en concludeerden dat we toe waren aan een nieuwe visuele identiteit. Het resultaat van deze inspanningen is zichtbaar in dit jaarverslag. Sommige plannen, die we hadden voor 2009, lopen door in 2010, bijvoorbeeld het verbeteren van onze voorlichtingsinstrumenten voor jongeren en ouders.

Al met al was 2009 een jaar van uitbouwen en ontwikkelen, een jaar waarin we een groot deel van onze ambities realiseerden. Een mooie prestatie van de vertrouwenspersonen van het AKJ en de mensen die hen ondersteunen in hun dagelijks werk.’

Ineke Glissenaar
Directeur bestuurder AKJ

Leren en groeien
iov: Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
AKJ jaarverslag 2009.pdf
spacer
Anneke van den Berg, Zwart op Wit
Productie en vormgeving Jaarverslag over 2009 en 2010.